Server vedligeholdelse

Består i mindst et månedlig software check og opdatering af ALLE vigtige software komponenter på dine servere.

Grundpunkter i månedlig service check:
• Der tjekkes for nye opdaterede drivere til hardware enheder som installeres.
• Der tjekkes for Windows opdateringer og service packs, som installeres og server genstartes hvis nødvendigt – typisk imellem kl 21 og midnat.
• Servere med RAID system tjekkes for funktionalitet og vi afhjælper sammen med dig bestilling af evt. reservedele.
• Der tjekkes om der er nok ledig plads på system og data drev.
• Der bliver lavet manuel oprydning i alle temp filer og internet temp filer (gælder specielt terminal servere)
• Antivirus kontrolleres og der installeres altid sidste nye version af programmet samt updates hertil.
• Adobe Reader og Flash, samt Java opdateres til nyeste version.
• Spamfiltre optimeres og der kontrolleres at alle nødvendige services hertil kører optimalt.
• Der kontrolleres om alle server egenskaber kører optimalt – herunder tildeling af rettigheder igennem group policy, active directory, DNS & DHCP.
• Windows firewall og evt. VPN forbindelser testes og hastighedsoptimeres.
Månedlig rapport fremsendes…

 

server vedligehold